ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

hcm.pdf

Văn bản

Quyết định về sửa đổi Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố

new
Ngày đăng
03/06/2020

Hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021

new
Ngày đăng
21/05/2020

Về triển khai, phát động tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh trên địa bàn quận Gò Vấp; phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020

new
Ngày đăng
15/05/2020

Về thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1710/UBND-VX ngày 08 tháng 5 năm 2020

new
Ngày đăng
14/05/2020

Về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

new
Ngày đăng
14/05/2020

QĐ về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2020-2021

new
Ngày đăng
14/05/2020

QĐ về điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh

new
Ngày đăng
13/05/2020